Jezici Online u detaljima 

Nemate vremena za odlaske u učionicu? Učite ONLINE uživo sa pravim predavačima engleski, nemački i norveški jezik…!

Više pronađite na www.jezicionline.com

Grupna nastava

UŽIVO online predavanja u malim grupama

Grupnu nastavu vode osposobljeni predavači i uglavnom su između 3 – 5 polaznika u njima. Grupe se formiraju prema nivoima trenutnog znanja polaznika, kao i prema njihovim interesovanjima i personalnim ciljevima. Pre samog početka svi polaznici se kratko predstavljaju jedni drugima, upoznaju se sa tehničkim komponentama kursa i časovi posle toga odmah počinju. Osnovna pravila u grupnoj nastavi su ta da svi polaznici jedni druge podržavaju, ohrabruju bez bojazni da će neko negde pogrešiti. Za vreme trajanja nastave predavač je taj koji se brine da svi u grupi prave progres i napreduju sa znanjem jezika kako govorno tako i gramatički. Na primer, u grupnoj nastavi polaznici će često jedni drugima postavljati pitanja i na ista odgovarati kako bi što bolje savladali da govore strani jezik. Termini predavanja se takođe odvijaju u skladu sa dogovorom ostalih učesnika grupe kao i samog predavača.

U toku nastave svaki polaznik će moći da vidi virtuelnu tablu i šta predavač na njoj piše, objašnjava, crta…

Tehnička napomena: Grupna nastava je trenutno moguća samo preko desktop ili laptop računara.Interaktivna virtuelna učionica

Kako u individualnoj tako i u grupnoj nastavi svaki polaznik će moći da čuje, da vidi predavača (ukoliko bude bilo potrebe), da čuje i komunicira sa ostalim polaznicima u grupi, da aktivno učestvuje u svim vežbama. Ono što je karakteristično za virtuelnu nastavu da skoro nemate utisak da učite iz vašeg doma, već kao da ste u učionici. Svako može da vidi virtuelnu tablu na kojoj predavač vrši predavanje (piše, crta, oblikuje, dodatno objašnjava i sl). Velika prednost u odnosu na tradicionalnu nastavu je ta što nemate potrebe da bilo šta prepisujete sa table. Sav sadržaj koji napisan na tabli se prebacuje u pdf format i šalje se svakom polazniku na email. Postoji još nekolicina prednosti naspram tradicionalne nastave, a to su ušteda vremena i novca na dolaske u učionicu, nastava je koloritija u odnosu na tradicionalnu gde smo strogo ograničeni sa bojama i slikima, opuštenost, fokus na nastavu i mnoge druge prednosti.


Privatna nastava

Individualna nastava 1-1

Individualna nastava znači da u njoj učestvujete samo vi i vaš predavač. Jedan čas traje 60 minuta (preporučeno), ali u dogovoru sa predavačem može da bude i 90 minuta. Kolika dužina časa će biti, zavisi od vaših mogućnosti, potreba i intenziteta učenja.

Fokus je stavljen na individualne interese, ciljeve polaznika kako bi rezultati učenja bili najefektivniji u što kraćem vremenskom periodu. Predavač priprema čas prema vašim personalnim zadacima i potrebama i za vreme trajanja same nastave dobijate objašenjanja koja vas zanimaju. U toku samog individualnog rada konstatno dobijate feedback gde odlično napredujete, a gde bi se trebali poboljšati odnosno unaprediti.


Privatni časovi

Postoji i opcija privatnih časova koji mogu da budu potpuno nevezani za kurseve, ili nivoe znanja. Ukoliko su vam neophodni časovi jezika iz bilo kog vašeg cilja kao što su na primer popravljanje ocena u osnovnoj ili srednjoj školi, spremanje ispita, turistički odlazak i slično, jednostavno nam se obratite kako bismo vam pomogli i dali najbolju opciju. U skladu sa vašim ciljevima i potrebama konfigurišemo cenu za vas.


Profesori

Profesionalnost i strast predavača

Naši predavači su „ljudi“ – nisu govorni roboti ili programi koji vas navode kako da učite samostalno strani jezik!

Dajemo značaj na visoko kvalifikovanim predavačima koji su tehnički sposobni da održavaju časove online UŽIVO. Takođe svi naši predavači moraju posedovati predavačke i metodičke sposobnosti kako bi nastava imala pun efekat. Svaki naš predavač je prošao posebne obuke za radno okruženje „Online – LIVE“ kako bi vam preneli najbolje online iskustvo u učenju.

Naši predavači nisu samo odlični poznavaoci stranih jezika, već strastveno vole svoj posao. Pored posla koji im pričinjava zadovoljstvo, u prvom planu su naravno njihovi polaznici.


Transparentno ocenjivanje predavača

Kako želimo da obezbedimo visok kvalitet naših kurseva i časova, veoma je bitno da svaki predavač bude ocenjen od strane svojih polaznika za određeni vremenski period. Sve vaše ocene se ozbiljno uzimaju u obzir i razmatraju u cilju unapređenja časova radi stalnog zadovoljstva naših klijenata.


Sertifikati
Vaši zvanični rezultati

Posle svakog završenog nivoa (A1, A2, B1, B2, C1 ili C2) dobijate sertifikat u skladu sa vašim trenutnim i prikazanim znanjem.

Sertifikat je potvrda vaših jezičkih sposobnosti u profesionalnom svetu. Svi vaši lični podaci koji su neophodni za izradu sertifikata su strogo čuvani kod nas.

Nove šanse

Ceo svet komunicira. Komuniciraće još više. Sve postaje Online. Prilagođavajte se na vreme. Postavljajte nove standarde, spremajte se za nove izazove, uđite u nove svetove ako to do sada niste imali prilike.

Putem našeg sajta uvek ćete moći da aplicirate da vam pošaljemo i pdf uverenje o stečenom znanju jezika, ukoliko vam to bude trebalo za određene buduće aktivnosti.

Vidi Primer

Sertifikat

JeziciOnline izdaju sertifikate za određene pune nivoe znanja (sertifikati se ne izdaju za podnivoe kao što su na primer A1.1, A2.1 i sl). U ovakvim situacijama se izdaju samo uverenja o završenom podnivou. Sertifikati se izdaju isključivo za pune nivoe kao na primer: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Naši sertifikati su zaštićeni hologramom, vodenim žigom i UV nitima kao dokaz o jedinstvenom originalu (ne može postojati kopija).


Šta se uči? Koliko su mi te lekcije potrebne kroz život?

Kroz veliki broj primera unutar samih lekcija, vi učite da se od samog početka snalazite u svakodnevnom životu.

Šta prvo radite kad se sretnete sa nepoznatom osobom? – Upoznajete se! Kroz praktične primere vi ćete ovladati jezikom i načinima obraćanja.

Naučićete da se predstavljate, da se snalazite u prostoru oko vas kao i u javnom prostoru (u saobraćaju, u restoranima, kulturnim organizacijama i sl).

Kako vreme i časovi budu odmicali vaš fond reči će brzo rasti. Ubrzo nakon toga bićete sposobni da izgovarate i vaše prve rečenice u kojima ćete opisivati vaše prošle kao i buduće dogođaje.

Na veoma jednostavne načine znaćete da razumete i iskažete vaše raspoloženje, stanje, aktivnosti.

Preuzmi brosuru A1.1

Kako da znam koliko napredujem u učenju?

Kako biste postizali najbolje rezultate uvek trebate da imate na umu sledeće pravilo: 1 sat rada sa predavačem – +1 sat samostalnog rada kod kuće (uz domaće zadatke i obnavljanje gradiva sa časa).

Kako se nivoi budu povišavali tako će i vaš samostalni rad biti sve duži i konkretniji sve do trenutka dok ga ne savladate!

Preuzmi brosuru A1.2

Pogledajte sve detaljno na www.jezicionline.rs