Najjednostavniji put za sve početnike kako da shvate teoriju dvojnog knjigovodstva i knjiženja! Kod nas ćete sigurno naučiti šta su konta i bićete dobro obučeni da teoretski savladate sve nedomuce aktive, pasive kao i dugovne, potražne strane. Krasi nas veliki broj zadovoljnih polaznika!

Obuka se u potpunosti izvodi ONLINE tako da vam štedi ujedno vreme i novac.

Na ovom kursu se isključivo uči samo teorija i primena dvojnog knjigovodstva.

Ciljevi obuke:

– shvatićete značenje aktive i pasive

– shvatićete značenje dugovne i potražne strane

– naučićete da knjižete osnovna sredstva

– naučićete da knjižite obrtna sredstva

– naučićete da knjižite prihode i rashode

– naučićete da obračunavate i knjižite PDV

– naučićete šta je to lizing i kako se on knjiži

 >>PRIJAVI SE +

Kurs knjigovodstva je koncipiran tako da vam mi po izvršenom upisu šaljemo skriptu, kontni okvir na vašu imejl adresu. Sve što je potrebno to je da imate internet konekciju kako biste se čuli direktno sa predavačem. Sve što bude bilo pisano na našoj virtuelnoj tabli, konvertuje se u pdf format i šalje se vama na mejl. Tako obuka dobija na kvalitetu, jer ne morate konstanto da prepisujete, već treba što pažljivije da pratite nastavu.

Termine održavanja nastave  dogovarate se direktno sa predavačem (kako vam odgovara zbog vašeg slobodnog vremena)!

Trajanje kursa: 20 školskih časova (10 termina po 2 vezana školska časa)

Cena online kursa: 19.990,00 RSD (u dve rate)!

Nakon završenog kursa stičete sertifikat zvanja knjigovođe!

 >>PRIJAVI SE +

 Pogledajte kako izgleda jedno naše predavanje!


OSNOVNA SREDSTVA :

Na obuci ćete praktično naučiti koja se konta koriste kada želimo da proknjižimo nabavku osnovnih sredstava bilo da je u pitanju oprema ili građivinski objekti. Takođe ćete naučiti na koji način ćete iste nabavljati koristeći finansijski ili operativni lizing. Naravno pored nabavke osnovnih sredstava saznaćete kako da obračunavate amortizaciju i na koji način se ista proknjižava po kontima. Sa druge jedne strane imamo nabavku OS, dok sa druge strane ista osnovna sredstva se mogu i prodavati. Stoga morate naučiti i njihovo knjiženje u situacijama kada se ona otuđuju.

OBRTNA SREDSTVA:

Kod obrtnih sredstava učićemo na koje načine da zaprimate materijal i robu i naravno kako i na koja konta da ih knjižite. Naučićemo prilikom prodaje robe bilo na veliko ili na malo koje su sve opcije kupovine od strane kupaca (gotovinom, čekovima, kreditima) i kako ćemo te poslovne dogođaje da proknjižavamo. Naravno roba se uvek može evidentirati po nabavnim i prodajnim vrednostima i veoma je bitno da shvatite odakle i kako se ti rezultati dobijaju.

RASHODI:

Rashodi nisu ništa drugo nego troškovi koji se nastaju u toku poslovanja. Evidentiranje troškova je veoma bitna stavka svakog knjigovođe kako bi mogao da se izdvoji od ostalih prema svom rukovodstvu i u svakom trenutku da im može izneti precizna praćenja troškova po kontima. Troškovi mogu biti materijalni, nematerijalni, finansijski i sl, a mi ćemo svaki ponaosob da provežbavamo kroz praktične teorijske primere.

PRIHODI:

Prihod je ono što svaka firma želi da ostvari. Moramo naučiti da prilikom svake uplate tj pojavljivanje kupca, firma ostvaruje prihod. Prihod može nastati prodajom robe, proizvoda i usluga, ap ih shodno tome moramo tako i knjižiti. Prihod takođe može biti i finansijski tj da smo ga ostvarili naplatom dogovorenih kamata itd…

PDV:

Na kraju celokupne obuke naučićete šta ustvari znači PDV, kako se on obračunava i na koje načine. Veoma je bitno da se shvati na primer mesečni obračun PDV-a koji firma mora da plati državi. Pošto postoji nekoliko važnih konta gde će se PDV knjižiti u zavisnosti od koga dobijamo ili kome izdajemo račun i koja je važeća PDV stopa za određene artikle propisane zakonom o PDV-u, morali bi u potpunosti da savladamo teoriju kako ne bi napravili neku veću grešku prilikom obračuna i plaćanja PDV-a.

ONLINE RAČUNOVODSTVO

rac4

TestRacunovodstvo
Kod nas imate u potpunosti mogućnost da ceo kurs računovodstva pratite i polažete od svoje kuće. Dovoljno je samo da imate ADSL internet i instaliran Skype ili Google Hangout kako bi postojala zvučna komunikacija između polaznika i predavača. Obuka nije koncipirana na principu gotove prezentacije u formi filma, već je predavanje u potpunisti interaktivno. Ukoliko polazniku nešto nije u potpunosti jasno uvek može da prekine i dodatno da pita predavača. U principu obuka se ne razlikuje od one koja se izvodi u učionici, jer je nastavni plan isti. Razlika je u tome što ste vi kod vaše kuće, štedite vreme na dolaske i obuka je individualna. Obuku mogu da pohađaju svi zainteresovani iz celog regiona.

Kako ta obuka izgleda?

Vi dobijate od nas putem linka virtuelnu školsku tablu gde na vašem monitoru vidite sve šta predavač na njoj radi i objašnjava oko knjiženja i postupaka. Zvučno sve čujete i komunikacija je dvosmerna za sva pitanja. Sve se dešava u istom trenutku tako da ćete u potpunosti steći osećaj da se nalazite u našoj učionici. Velika prednost ovakvog vida održavanja nastave je što možete krenuti kad god poželite u teminima po dogovru između predavača i polaznika.

Promo cena: 37.000,00 RSD za 45 održanih časova

I drugi kursevi su dostupni online kao što su kursevi za komercijaliste, trgovce, poslovođe i sl.

rsz_img_20130329_202600