zahteva prethodno odlično poznavanje rukovanjem čeonog viljuškara. U samoj fizici i načinu upravljanja, visokodohvatni viljuškar i čeoni se bitno razlikuju u određenim segmentima. Obuka se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela.

Teorijska obuka podrazumeva poznavanje osnovih pravila rukovanja visokodohvatnim viljuškarom kao i procedure kojih se svaki viljuškarista mora pridržavati za dobrobit bezbednosti svih zaposlenih u radnom okruženju.

Praktičan deo obuke se izvodi kod vas u firmi ili kod nas u Beogradu. Ovo se takođe odnosii na na teorijski deo obuke koji se takođe može održati kod vas u firmi ili kod nas.
INDIVIDUALNA OBUKA:

Cena obuke kod vas u preduzeću(praktičan deo na vašem viljušakru) – 29.990,00  (Beograd, Novi Sad i okolina besplatan dolazak)

Obuka traje 16 školskih časova (2 dana):  teorijski + praktičan deo za sve one koji se nikad nisu susretali sa ovom radnom mašinom.

Obuku izvodi kvalifikovani predavač sa iskustvom koji je konstantno pored vas i posvećen vašem radu na viljuškaru.

Teorijski deo obuke se izvodi u skladu sa bezbednim rukovanjem viljuškarom  sa mnogo praktičnih primera i  i sa pravilima u unutrašnjem saobraćaju. Cilj teorijskog dela obuke je da se upoznate sa:

 • šta je to viljuškar
 • fizika viljuškara odnosno na kom principu on funkcioniše
 • sastavni delovi viljuškara
 • kako redovno održavati viljuškar i smanjiti troškove manipulisanja
 • funkcije viljuškara, kako očitavati tablicu nosivosti
 • pravila upotrebe viljuškara
 • kako se kretati sa viljuškarom na uzbrdicama i nizbrdicama, po kosim terenima
 • bezbedonosne mere, kako upozoravati druge učesnike, kako se zaštititi od prevrtanja viljušakara
 • kako pravilno utovarati i istovarati kamione i druga teretna sredstva
 • kako pravilno odlagati teret na regale
 • kako pravilno puniti viljuškar
 • kako pravilno parkirati viljuškar
 • zaštitna uniforma

Teorisjki deo obuke se izvodi interaktivno uz pomoć prilagođenog filma, interaktivne prezentacije. Nakon završenog teorijskog dela obuke, polaže se test.

Praktičan deo obuke se veoma brzo uči čak i za  one koji se prvi susreću sa tom radnom mašinom.

Cena obuke sa praktičnim delom na našem viljuškaru: 36.990,00 RSD

Praktičan deo obuke na komisionom (visokoregalnom) viljuškaru se veoma brzo uči čak i za one koji se prvi susreću sa tom radnom mašinom. Ukoliko je za automobil u auto školi potrebno 40 školskih časova da bi se dobila vozačka dozvola, za viljuškar je neophodno minimum 16 školskih časova (2 dana). Što više praktičnog rada imate to je u svakom slučaju bolje. Cilj praktične obuke je da se upoznate i savladate:

 • komandandnim instrumentima odnosno ručnim polugama (podizanje gore, dole, izbacivanje i uvlačenje viljušaka)
 • kretanje sa viljuškarom po magacinu (napred, nazad)
 • puno okretanje prilikom kretanja unapred i kretanja unazad
 • ulazak i izlazak u paletu na tlu i na regalu (na visini)
 • kretanje sa teretom
 • kombaniacije više manipulativnih radnji sa i bez tereta na viljuškaru (utovar i istovar)

 NAPOMENA: Obavezno posedovanje vozačke dozvole B kategorije

visokodohvatni viljuskar (1)

Visokodohvatni viljuškar je mašina sa kojom se mora veoma pažljivo rukovati. To je mašina koja zahteva strpljenje u radu zbog veoma velikih razlika od rukovanja čeonim viljuškarom.

Pogled viljuškariste koji mora da isprati položaj vila na nekoliko metara visine kao i sam položaj palete na toj visini zahteva veliku preciznost. Iz tog razloga je preporučljivo da viljuškarista visokodohvatnog viljuškara prethodno obavi lekarski (očni) pregled. Pad tereta sa najviših regala može biti nekad i poguban, stoga se visokodohvatni viljuškar može dati na upotrebu samo sertifikovanim rukovaocima.

Položaj tela u odnosu na kretanje visokodohvatnog viljuškara je drugačiji (položaj tela je u stranu) od svih drugih radnih mašina na koje smo navikli, pa stoga su uvedena posebna pravila u samom radu.

Fizika viljuškara je takođe drugačija od čeonog viljuškara, jer kod visokodohvatnog imamo posebnu situaciju „isturanja viljušaka“ što kod čeonog te opcije nemamo. Zbog tog isturanja mora se voditi posebno računa o težini, a naročito o visini na koju se teret podiže i odlaže.

Pošto je to viljuškar namenjen samo za unutrašnji rad u regalnom skladištu, mora postojati jasna procedura da se vodi računa o kretanju svih drugih  zaposlenih sa ili bez drugih radnih mašina.

 

Obuka za regalni viljuskar

Obuka za regalni viljuskar


obuka za regalni viljuškar

obuka za regalni viljuškar

OBUKA ZA POKRETNE MAŠINE

 Protivpožarna zaštita – obuka u pripremi

protivp

Da li ste znali da ne može svako da upravlja na primer viljuškarom? Upravljanje viljuškarom je specijalizovan posao koji zahteva trening i autorizaciju od vaše organizacije kao kvalifikovanog rukovaoca viljuškarom. Upravljanje viljuškarom je veoma važan posao. Stoga država zahteva da svi viljuškaristi budu trenirani i autorizovani od strane njihove organizacije. Pravilnik za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad naglašava da samo stručno osposobljeni i autorizovani operatori mogu da upravljaju viljuškarom.

Rukovodioci

warehouse-forklift-worker-2

Prosto je nemoguće da rukovodilac magacina, postrojenja, šefovi logistka izdaju radne zadatke ako ne znaju osnove o rukovanju viljuškarom? Takođe je veoma teško da isti takav rukovodilac obezbedi minimalne i elementarne uslove za bezbedan rad viljuškarista i najsigurnije održavanja samih viljuškara. Mi vam pomažemo oko toga da upoznate sve najbitnije stavke kojih do sada niste bili ni svesni koliko su važne za normalan svakodnevni rad.

OBUKA

sertifikatsajt1 (1)

Naučite kako da očitavate tačnu nosivost vašeg viljuškara i koje su njegove maksimalne mogućnosti propisanih od strane njegovog proizvođača. Ukoliko zaposleni ne zna da pročita i razume primere navedenih grafikona, izlaže sebe i druge zaposlene potencijalnim povredema i odgovornost za nastalu materijalnu štetu.