viljuskar2Sačuvajte vaše zaposlene i izbegnite visoke kazne! Prema već donešenom zakonu od 11.04.2009. svi zaposleni u jednom preduzeću moraju biti stručno osposobljeni za delatnost koju obavljaju. Obučavamo na stotine radnika godišnje što nam daje najbolju referencu i sigurnost kako kod poslodavca tako i kod samogzaposlenog.

Naš tim će doći u vaše preduzeće  ili na gradilište gde se vaši radnici  nalaze i izvršiti obuku koja traje nekolikio sati u zavisnosti od broja radnika koji se osposobljavaju. Nakon obuke radnici polažu praktičan i teorijski ispit. Uverenja o stručnoj osposobljenosti za upravljanje određenom mašinom izdajemo na licu mesta!

Za sve radnike koji prođu našu obuku Školarac Edukativni Centar izdaje sertifikate o stručnoj osposobljenosti za samostalno rukovanje određenom mašinom! Sertifikati će biti naknadno dostavljeni maksimalno pet dana od datuma polaganja!
INDIVIDUALNA OBUKA:

–  Cena obuke kod vas u preduzeću (praktičan deo na vašem viljušakru) – 14.990,00  (Beograd, Novi Sad i okolina besplatan dolazak) po polazniku. Neophodni uslovi: Viljuškar mora biti tehnički ispravan (komande za upravljanje i kočioni sistem, hidraulični elementi), osoba koja se obučava, neophodno je da prethodno ima položenu B kategoriju vozačke dozvole.

Obuka traje 8 školskih časova (1 dan):  teorijski + praktičan deo za sve one koji se nikad nisu susretali sa ovom radnom mašinom.

Obuku izvodi kvalifikovani predavač sa iskustvom koji je konstantno pored vas i posvećen vašem radu na viljuškaru. Predavač ima položen stručni ispit iz BZNR!

Teorijski deo obuke se izvodi u skladu sa bezbednim rukovanjem viljuškarom  sa mnogo praktičnih primera i  i sa pravilima u unutrašnjem saobraćaju. Cilj teorijskog dela obuke je da se upoznate sa:

 • šta je to viljuškar
 • fizika viljuškara odnosno na kom principu on funkcioniše
 • sastavni delovi viljuškara
 • kako redovno održavati viljuškar i smanjiti troškove manipulisanja
 • funkcije viljuškara, kako očitavati tablicu nosivosti
 • pravila upotrebe viljuškara
 • kako se kretati sa viljuškarom na uzbrdicama i nizbrdicama, po kosim terenima
 • bezbedonosne mere, kako upozoravati druge učesnike, kako se zaštititi od prevrtanja viljušakara
 • kako pravilno utovarati i istovarati kamione i druga teretna sredstva
 • kako pravilno odlagati teret na regale
 • kako pravilno puniti viljuškar
 • kako pravilno parkirati viljuškar
 • zaštitna uniforma

Teorijski deo obuke se izvodi interaktivno uz pomoć prilagođenog filma, interaktivne prezentacije. Nakon završenog teorijskog dela obuke, polaže se test.

Praktičan deo obuke se veoma brzo uči čak i za  one koji se prvi susreću sa tom radnom mašinom.

–  Cena obuke sa praktičnim delom obuke na našem viljuškaru: 22.990,00 . Praktična obuka se izvodi u Beogradu, Novim Banovcima i Novom Sadu u zavisnosti od blizine polaznika!

Praktičan deo obuke na čeonom viljuškaru se veoma brzo uči čak i za one koji se prvi susreću sa tom radnom mašinom. Ukoliko je za automobil u auto školi potrebno 40 školskih časova da bi se dobila vozačka dozvola, za viljuškar je neophodno minimum 8 školskih časova (1 dan). Što više praktičnog rada imate to je u svakom slučaju bolje. Cilj praktične obuke je da se upoznate i savladate:

 • komandandnim instrumentima odnosno ručnim polugama (podizanje gore, dole, tiltovanje na sebe, od sebe)
 • kretanje sa viljuškarom po poligonu (napred, nazad)
 • puno okretanje prilikom kretanja unapred i kretanja unazad
 • ulazak i izlazak u paletu na zemlji i na regalu (na visini)
 • kretanje sa teretom
 • kombaniacije više manipulativnih radnji sa i bez tereta na viljuškaru (utovar i istovar)

 

GRUPNA OBUKA:akcija

Odlična prilika za sve one koji bi želeli da se što pre upoznaju sa osnovnim radom na viljuškaru. Sertifikat se dobija nakon završene obuke.

Grupna obuka  – 9.990,00 RSD  (Prijavi se u grupu!)

 

 


ZA FIRME (za preduzeća):

Popusti za firme i do 50% ukoliko odjednom na obuku šaljete više od 5 zaposlenih!

1. Potrebno je da nam pošaljte tačan broj ljudi koje želite da pošaljete na obuku i adresu gde bi se obuka izvršila.
2. Naš tim će vam u najkraćem mogućem roku poslati ponudu putem e-maila ili faksom.
3. Kada evidentiramo vašu uplatu poslaćemo vam skripte kako bi se vaši radnici pripremili za polaganje teorijskog ispita.
4. Na dan dolaska našeg tima neophodno je da obezbedite prostor, mašinu i da okupite ljude koji polažu.

5. Pažljivo odaberite koji će zaposleni proći obuku, zbog potencijalnih kasnijih odustajanja ili negodovanja obuke.

 viljuskar21

Korist i primer za obuku viljuškarista i drugim uređajima namenjenim unutrašnjem transportu:

  • Kako da najsigurnije upravljate uređajem 
  • Kako da uređaj uvek održavate u ispravnom stanju (redovno održavanje viljuškara čime produžavate njegovu trajnost)
  • Šta se ne sme raditi sa viljuškarom
  • Kako da na vreme prijavljujete nedostatke u radu
  • Kako da uređaj uvek bude snabdeven strujom odnosno gorivom
  • Kako da najsigurnije prenosite razne vrste tereta
  • Kako da vršite primopredaju smene na jednom istom uređaju
  • Kako da koriste putanje kretanja uređaja po preduzeću
  • Kako da se odnosite prema drugim zaposlenima tj učesnicima u unutrašnjem saobraćaju
  • Koje su najbitnije karakteristike na vašem viljuškaru (njegove mogućnosti, specifičnosti)

 


Potpuno novo!

Obuka za viljuškariste OnLine (samo za one koji već imaju praktično iskustvo)

Uštedite vreme i novac, prođite online obuku i polažite preko interneta! Neophodni uslovi: Potvrda prakse (dokument koji treba da popunite i overite dobijate od nas na mejl), internet konekciju. Obuka se sastoji iz mnoštva korisnih podataka putem prezentacije gde se na kraju aktivira test čiji odgovori stižu direktno do nas. Za više informacije kontaktirajte naše operatere…

Prijava

Ostvarite popust od 10% za online individualnu obuku!!!

 

NAPOMENA: Obavezno posedovanje vozačke dozvole B i F kategorije! (proverite u vašoj vozačkoj dozvoli)

Zašto da odaberete nas:

 • Zato što izvodimo najbolju obuku sa najboljim učilima za sve polaznike (ne šaljemo polaznike u firme, već se obuka izvodi na viljuškarima u sklopu poligona za one koji nemaju praktičnog iskustva)
 • Zato što smo održali obuke u velikom broju preduzeća naše zemlje i regiona
 • Zato što smo podržani od ovlašćenih uvoznika i servisera najpoznatijih brendova viljuškara (Osaka, Linde, Jungheinrich…)
 • Zato što za obuke u sklopu vaše firme dolazimo na noge
 • Zato što smo detaljno posvećeni svakom polazniku
 • Zato što garantujemo da će svaki polaznik nakon obuke imati drugačije viđenje o bezbednom i pravilnom korišćenju viljuškara (ušteda novca)
 • Zato što smo obučili na stotine zadovoljnih polaznika širom zemlje i regiona

Mi ne vršimo obuke zaštite na radu (prema Zakonu bezbednosti i zdravlja na radu). Mi učimo zaposlene kako da praktično i teorijski rukuju odnosno upravljaju raznim tipovima mašina prema proizvođačkim specifikacijama (zaposleni moraju biti stručno osposobljeni za poslove koje obavljaju). Ukoliko želite da pogledate primer pravilnika o obrazovanju zaposlenih prema članu broj 49. Zakona o radu i druge zakonske odredbe o zaštiti na radu, sledite sledeće linkove:
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad
Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova

Zakon o radu
Zakon o bezbednosti i zdravlja na radu
Pravilnik o obrazovanju zaposlenih (primer RUV)

Sertifikacija (opšte)

viljuskar11 viljuskar14

viljuskar13 

Obuka -kurs za viljuškariste

Biti viljuškarista je danas veoma odgovoran posao. Nije ni čudo, zato što je viljuškar sam po sebi izuzetno čvrsta, jaka, teška, a istovremeno veoma pokretna odnosno mobilna mašina. Viljuškar nije prevozno sredstvo, već osnovno sredstvo za rad. Služi isključivo za prenos tereta odnosno tovara, a ne za prevoz njegovog rukovaoca. Dakle, viljuškar nikad neće moći da služi tako da možemo sesti na njega i otići u centar grada u prodavnicu. On je napravljan samo za jednu svrhu, a to je prenos tereta na njegovim viljuškama i ništa više od toga.

Za upravljanje viljuškarom zakonski je neophodan jedan preduslov, a to je da njegov rukovaoc poseduje izdatu vozačku dozvolu B odnosno F kategorije (traktor, bager i druge radne mašine). Viljuškar se ne sme izvoziti na ulicu ukoliko nije registrovan. Posledice su iste kao da upravljate neregistrovanim automobilom na javnim putevima. Ali to ne znači da ga ne smete koristiti unutar kruga vašeg preduzeća, samo nemojte izlaziti na javne puteve tj ulice. Viljuškar registrujete isto kao i traktor (slično) ukoliko za to imate potrebe. Ukoliko je neophodno da ga prevezete sa jedne na drugu lokaciju, onda to učinite najbolje uz pomoć šlep službe. Ukoliko lice koje želi da stupi na radno mesto viljuškariste nema važeću vozačku dozvolu, treba voditi računa da ta ista osoba ne zna zakone odnosno pravila saobraćaja, daleko slabiji osećaj na upravljačke jedinice kretanja (zaustavljanja, kretanja, okretanja).

Takođe treba voditi računa da rukovaoc viljuškara treba biti potpuno zdrava i sposobna osoba za ovaj posao. Stoga je zakonski obavezno da rukovaoc viljuškarom ima periodični zdravstveni pregled na svakih 12 meseci. Rizik od povreda nije isti ukoliko viljuškarom upravlja potpuno zdrava osoba ili osoba sa zdravstvenim problemima.

Obuka – Kurs za viljuškariste se izvodi iz razloga velikog broj povreda koji se dešavaju svake godine. Kako se ekonomija zemlje razvija, potreba za viljuškarom i radnim mestom viljuškariste je sve veća. Upravljanje viljuškarom iz tog bitnog razloga nije uopšte naivno, a ni lako.

Povrede

Najmanji čeoni viljuškar je težak ne ispod 2 tone. Zamislite kakva povreda može da se dogovodi samo ako vam takav viljuškar sa teretom na sebi pređe preko noge? Hoćemo reći da nijedna povreda koja može da nastane kao posledica pogrešnog, lošeg, neadektavtnog upravljanja ili neobučenog osoblja, ne može biti mala, zanemarljiva ,već naprotiv, povrede su velike, najčešće lomovi, invalidnost i najgori scenario je smrt. Prema postojećem Zakonu o radu invalidnost počinje od 30% do 100% koju utvrđuje komisija medecine rada. Povredama su najviše izloženi, ne viljuškaristi, nego svi ljudi oko njega bilo da su to zaposleni ili ne.

Iz tog razloga osoblje koje rukuje viljuškarom treba da bude adekvatno obučeno. Obuka – kurs za viljuškariste treba da obezbedi da svaki polaznik uoči sve moguće, poznate situacije gde prvo može da povredi druge, pa posle i sebe.

Ukoliko dođe do povrede, na lice mesta odmah dolaze: Hitna pomoć, lice odgovorno za bezbednost i zradvlje na radu, inspektor rada, saobraćajna policija. Pravi se uviđaj i izveštaj o tome kako se povreda na radu uopšte dogovodila i ko je nosilac odgovornosti.

Ispravnost viljuškara

Izuzetno je bitno da sam viljuškar bude tehnički potpuno ispravan. Ne sme da ima ni najmanjih problema sa kočionim sistemom, sa svim hidrauličnim elementima, signalizacijom, pogonskim sistemom kao i sa upravljačkim jedinicama. Svaka tehnička neispravnost može da izazove povredu, gde ponavljamo, da svaka povreda koju je napravio viljuškar, nije mala! Ako se uzme na primer da sirena na viljuškaru nije u funkciji, a električni viljuškar (koji je u magacinima gotovo nečujan) dolazi iz mrtvog ugla, kontakt sa viljuškarom postaje veoma bolan, a ne tako retko i koban. U praksi se ne retko dešava da dobro obučen i iskusan kadar odnosno rukovaoc viljuškarom napravi grešku prilikom koje je povredio drugu osobu ili sebe, napravio manju ili veću materijalnu štetu, dogodilo samo iz razloga više neispravnih komponenti viljuškara. Stoga je tehnički pregled, redovno održavanje viljuškara prema tačnom broju odrađenih radnih sati preko neophodno, jer sve materijalne štete ili povrede kasnije mogu biti daleko daleko skuplje.

Održavanje viljuškara

Viljuškar je neophodno pravilno i terminisano održavati. Pre svake upotrebe, naročito u firmama gde jedan viljuškar opslužuje više zaposlenih, moramo da ga proverimo. Najbitniji je vizuelni pregled. Tu proveravamo da li viljuškar ima dovoljno ulja, goriva/baterije, da li je negde udaren, da li postoje curenja na kranu ili unutar motornog prostora, da li se negde zamotala streč folija.

Poprilično bitno je i njegova čistoća. Neophodno je da viljuškar uvek ili koliko je to moguće bude besprekorno čist. Čestice sitne prašine veoma često izazivaju kvarove, jer ulaze kako u motorni prostor tako i u kabinu za upravljanje. Držeći viljuškar prljavim odnosno prašnjavim, viljuškarista povećava rizik od raznih tipova oboljenja. Takođe, nije isto ukoliko viljuškarista svoj viljuškar koristi povremeno (2-3 sata nedeljno) ili učestalo (7 sati dnevno), pored umora i pada koncentracije, neodržavani viljuškar može da napravi ozbiljne probleme.

U praksi prilikom kupovine polovnog viljuškara, nažalost, ne dobija se nikakvo uputstvo za pravilno rukovanje istim. Kako ne postoji uputstvo na našem jeziku, često rukovaoci viljuškarom ne žele da pretražuju internet i traže nešto više na nemačkom ili engleskom jeziku. Stoga je kurs – obuka za viljuškaristu preko neophodna kako bi se uvidele određene greške u svakodnevnom održavanju viljuškara.

Česti primeri su pogrešno održavanje baterije kod električnih viljuškara. U praksi, mali broj viljuškarista proverava nivo tečnosti u bateriji. Prilikom punjenja baterije koja se zagreva preko 100 stepeni celzijusa, dolazi do isparavanja vodonika. Ukoliko ne vršimo dnevnu proveru i dopunjavanje baterije destilovanom vodom (H2O), kapacitivnost baterije će brzo opasti i posle toga je jedino rešenje kupovina nove baterije. Primera o neispravnom održavanju viljuškara je stvarno mnogo i zbog toga se sve ovo uči na kursu – obuci za viljuškariste. U suprotnom česte zamene guma, baterije, plinskih boca kao i skupe popravke krana (dizalice viljuškara) su vrlo izvesne i skupe! Najskuplje je kada se viljuškar pokvari onda kada je to najpotrebnije!

Tekst uredio: Tim Školarac IN

OBUKA ZA POKRETNE MAŠINE

 Protivpožarna zaštita – obuka u pripremi

protivp

Da li ste znali da ne može svako da upravlja na primer viljuškarom? Upravljanje viljuškarom je specijalizovan posao koji zahteva trening i autorizaciju od vaše organizacije kao kvalifikovanog rukovaoca viljuškarom. Upravljanje viljuškarom je veoma važan posao. Stoga država zahteva da svi viljuškaristi budu trenirani i autorizovani od strane njihove organizacije. Pravilnik za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad naglašava da samo stručno osposobljeni i autorizovani operatori mogu da upravljaju viljuškarom.

Rukovodioci

warehouse-forklift-worker-2

Prosto je nemoguće da rukovodilac magacina, postrojenja, šefovi logistka izdaju radne zadatke ako ne znaju osnove o rukovanju viljuškarom? Takođe je veoma teško da isti takav rukovodilac obezbedi minimalne i elementarne uslove za bezbedan rad viljuškarista i najsigurnije održavanja samih viljuškara. Mi vam pomažemo oko toga da upoznate sve najbitnije stavke kojih do sada niste bili ni svesni koliko su važne za normalan svakodnevni rad.

OBUKA

sertifikatsajt1 (1)

Naučite kako da očitavate tačnu nosivost vašeg viljuškara i koje su njegove maksimalne mogućnosti propisanih od strane njegovog proizvođača. Ukoliko zaposleni ne zna da pročita i razume primere navedenih grafikona, izlaže sebe i druge zaposlene potencijalnim povredema i odgovornost za nastalu materijalnu štetu.

DEFINICIJA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA

Stručno osposobljavanje predstavlja školovanje/obuku u vidu praktične i teorijske nastave, usko precizirane na oblast(pekar, trgovac, računoovdja itd.) za koju se polaznik osposobljava, sa ciljem formiranja stručnog lica koje će profesionalno obavljati izabranu delatnost u skladu sa  Zakonom! Školovanje/obuka traje od 2 do 5 meseci (zavisi od oblasti) nakon koje polaznik polaže završni ispit koji se sastoji iz pismenog, usmenog i praktičnog dela. Ukoliko polaznik uspešno položi završne ispite izdaje mu se diploma/sertifikat da je stručno osposobljen da obavalja poslove iz (odabranog zanimanja) samostalno ili kod poslodavca! VAŽNA NAPOMENA: Ukoliko kandidat ne položi završni ispit, dajemo mu mogućnost da doplati razliku cene od uplaćene provere do pune obuke kako bi na kraju dobio neophodan sertifikat!

Provera stručne osposobljenosti odnosi se na polaganje završnog ispita, pod uslovom da je kandidat prethodno već obavljao poslove iz odabranog zanimanja, i da poseduje potvrdu o praktičnoj obuci od strane  registrovanog preduzeća. Kada kandidat donese potvrdu o praktičnoj nastavi, omogućava mu se da polaže završni ispit koji se sastoji iz pismenog, usmenog i praktičnog dela. Ukoliko polaznik uspešno položi završne ispite izdaje mu se diploma/sertifikat da je stručno osposobljen da obavalja poslove iz (odabranog zanimanja) samostalno ili kod poslodavca! VAŽNA NAPOMENA: Ukoliko kandidat ne položi završni ispit, dajemo mu mogućnost da doplati razliku cene od uplaćene provere do pune obuke kako bi na kraju dobio neophodan sertifikat!