– Upravljanje viljuškarom i nadzor viljuškarista –

Danas u svakodnevnom poslovanju je postala obaveza za rukovodioce da poznaju svaki segment upravljanja i nadzor zaposlenih viljuškarista u svojoj firmi.
Kako je praktično moguće da rukovodilac zadaje radne zadatke zaposlenom viljuškaristi ukoliko on sam ne poznaje osnovne i složene principe upravljanja jednim viljuškarom?
Zbog složenosti i zahtevnosti današnjeg poslovanja rukovodioci su primorani da donose brze odluke i da istovremeno misle odnsonso znaju o mogućnostima svojih viljuškara kao i o bezbednosti njihovih zaposlenih. Suprotni scenario može da dovede dovede do teškoh povreda zaposlenih, oštećenja robe prilikom transporta, kvarova viljuškara i sl.
rukovodioci magacina (1)

Naučićete:

 

– Kako, koliko i gde se moraju vršiti punjenja viljuškara (moraju biti samo određena mesta u okviru preduzeća)
– Kako vršiti nadzor zaposlenih koji upravljaju viljuškarima
– Šta raditi kad nešto krene naopako i koje su sve zaštitne mere
– Neophodne elemente jednog viljuškara
– Obavezno servisiranje i odražavanje viljuškara
– Kretanje i obavezne putanje viljuškara unutar magacina i spolja
– Nosivost i opreznost pri premeštanju nekaraktirističnih tereta
– Odnose viljuškariste i drugih zaposlenih
– Načine pri utovaru i istovaru kamiona (izbegavanje oštećenja i mogućih povreda)
– Obavezne radna oprema pri rukovanju viljuškarom
– I drugo…
Polazniku se prikazuju kratki filmovi rada i sve mogućnosti povreda, oštećenja, i drugih nemilihdogađaja.

Teorijski deo obuke se može izvoditi u prostorijama edukativnog centra ŠKOLARAC u Inđiji i Beogradu kao i kod samog poslodavca/firme.

Izvođenje obuke se određuje predlogom sa najmanje dva termina koji odgovaraju polazniku odnosno izvođaču obuke.

Teorijski deo obuke traje najviše četiri vezana školska časa sa pauzama. Nastavni materijal koji se koristi na obuci se daje polaznicima i u pismenom obliku kako bi lakše pratili predavanje. Uz sagalsnost poslodavca odnosno polaznika obuke, nastavni materijal se može poslati poštom kako bi se polaznik mogao ranije informisati o gradivu pre same obuke. Direktno na obuci utvrđujemo znanje i razjašnjavamo nejasne situacije kao što odgovaramo na pitanja.

Predavanje se izvodi pomoću savremenih učila:

• Računar,
• Projektor,
• Interaktivna tabla po potrebi za više polaznika
Prezentacija o pretovarnim sredstvima se izvodi najčešće usmeno sa pisanjem na tabli odnosno u
sveske. Polaznici imaju nastavni materijal odštampan ispred sebe po kojem mogu da hvataju beleške,

podvlače bitne stavke i slično.

Prezentacija o korišćenju viljuškara dočarava prethodno usvojeno znanje na slikovitiji prikaz sa
detaljnijim objašnjenjima. Ovaj nastavni materijal je predviđen uz rad na projektoru odnosno
interaktivnoj tabli kako bi polazniku najslikovitije objasnili šta je to viljuškar i kako se on koristi.
Posle izvršenog predavanja polazniku se pušta sinhronizovani video kako bi dobio potpunu sliku

onoga što je prethodno odslušao.

Nakon završene obuke polaznik polaže test o proveri terorijskog znanja. Test se polaže na računaru ili
pismeno.

Cena kompletne obuke sa  izdavanjem sertifikata o stručnoj osposobljnosti za rad na poslovima rukovodioca iznosi: 16.990,00 RSD.

OBUKA ZA POKRETNE MAŠINE

 Protivpožarna zaštita – obuka u pripremi

protivp

Da li ste znali da ne može svako da upravlja na primer viljuškarom? Upravljanje viljuškarom je specijalizovan posao koji zahteva trening i autorizaciju od vaše organizacije kao kvalifikovanog rukovaoca viljuškarom. Upravljanje viljuškarom je veoma važan posao. Stoga država zahteva da svi viljuškaristi budu trenirani i autorizovani od strane njihove organizacije. Pravilnik za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad naglašava da samo stručno osposobljeni i autorizovani operatori mogu da upravljaju viljuškarom.

Rukovodioci

Prosto je nemoguće da rukovodilac magacina, postrojenja, šefovi logistka izdaju radne zadatke ako ne znaju osnove o rukovanju viljuškarom? Takođe je veoma teško da isti takav rukovodilac obezbedi minimalne i elementarne uslove za bezbedan rad viljuškarista i najsigurnije održavanja samih viljuškara. Mi vam pomažemo oko toga da upoznate sve najbitnije stavke kojih do sada niste bili ni svesni koliko su važne za normalan svakodnevni rad.

OBUKA

sertifikatsajt1

nosivost1 1primer2

Naučite kako da očitavate tačnu nosivost vašeg viljuškara i koje su njegove maksimalne mogućnosti propisanih od strane njegovog proizvođača. Ukoliko zaposleni ne zna da pročita i razume primere navedenih grafikona, izlaže sebe i druge zaposlene potencijalnim povredema i odgovornost za nastalu materijalnu štetu.