Cilj obuke je da naučite sledeće:

  •           Kako da izvršite inspekciju i pravilno održavanje krana
  •           Obavezni procesi za podizanje tereta
  •           Obavezna uniforma
  •           Kako pozicionirati teret (centar gravitacije)
  •           Težina i ugao podizanja
  •           Signali za podizanje
  •           Šta rukovaoc kranom sme, a šta ne sme da radi
  •           Bezbedonosne mere pri radu
  •           Kakve kompetencije i lične karakteristike rukovaoc kranom mora da ima

 

Obuka je terenska, što znači da dolazimo kod vas u firmu!

Trajanje obuke: 1 dan,  do 4 sata teorijskog i praktičnog dela zajedno

Nakon završene obuke polaže se kratak test.

Cena obuke : 19.990,00 RSD / po polazniku  za Beograd i okolinu

Budite jedinstveni u pogledu znanja. Saznajte kako da izbegnete sve nemile događaje i materijalne štete koje se mogu dogoditi u svakodnevnom radu. Takođe saznajte kako da što bolje očuvate vaš kran da bi bio što dugotrajniji.

Napomena: Obuka je namenjena licima koja već imaju položenu kategoriju za upravljanje teretnim vozilima (kamion)!

Kran4 (1)

Kurs za kraniste

 Kran1

Kran3

Kran2