Mi nudimo edukaciju za sve rukovaoce industrijskih parnih/gasnih kotlova kako bi svaki operater raspolagao sa njihovom bezbednošću, efikasnošću i saglasnošću.

Naša obuka za rukovaoce parnim/gasnim kotlovima je namenjena za brzi start učenja svih koji nemaju nikakvog prethodnog iskustva.

kotao1

Dobro naučen operater/rukovalac kotlovima treba da zna kako da održava kotlove kako da raspolaže njihovom opremom, kako da planira opremu na najefikasniji način imajući na umu pre svega bezbednost, demonstrirajući stručnost, znanje i praksu.

Ciljevi ove obuke:

  • Poboljšati efikasnost rukovaoca kotlovima
  • Obučiti rukovaoce o svim bezbedonosnim merama
  • Edukovati rukovaoce kotlovima prema uputstvima proizvođača kotlova
  • Kako pravilno održavati kotlarnicu:naučiti sastavne delove kotlanaučiti materijale od kojih su kotlovi napravljeninaučiti na kom principu funkcionišu kotlovi

Kako sve više odmičemo u budućnost sve je veća potreba za kotlovima u modernoj industriji. Stoga, obučen kadar koji poznaje rad i upravljanje kotlovima, veoma se teško pronalazi.

  • Nudimo obuku u kojoj će svaki rukovalac kotlovima moći da:
  • Upotrebljuje sve bezbedonosne mere
  • Redovno održava kotlove i na taj način održava njihove maksimalne performanse i štedi novac firmi
  • Bude supervizor drugim zaposlenima koji koriste kotlove
  • Upravljaju kotlovima nebitno koje su stručne spreme (direktor postrojenja na primer)

Na našim obukama dozvoljavamo otvorenu diskusiju da pitate predavača sve što vas više interesuje o daljem radu i funkcionisanju kotlova.

Napomena: Ne obučavamo rukovaoce kotlovima da istovremeno budu i serviseri kotlova! Biti serviser kotla zahteva višegodišnje prethodno iskustvo u rukovanju određenim vrstama kotlova!

Obuka se izvodi u Inđiji, teorijski i praktični deo. Obuku izvode ovlašćeni serviseri gasnih i pranih kotlova.

Obuka koncept:

7 dana za teorisjki i praktičan deo obuke (minimim dva sata po terminu).

Cena grupna nastava: 14.990,00 RSD

Cena individualna nastava: 24.990,00 RSD

kotao2