Ukoliko želite da istovremeno pohađate obuku za manikir i obuku za pedikir ovo je pravi kurs za vas, jer je sve određeno prema planu i programu kako bi se sve neophodne veštine brzo savladale.

Obuka traje dva meseca. Dolazak na nastavu dva puta nedeljno. Termine i dane obuke određujemo u dogovoru sa polaznikom.

Nastava je individualna ili poluindividualna te je  predavač tokom celog časa maksimalno posvećen polazniku. Svakog polaznika pratimo individualno i prilagođavamo program njegovim mogućnostima te je na taj način napredak brz i siguran.

Obuka je bazirana na praktičnom radu. Smatramo da je za svaki zanat rutina najvažnija a nju jedino možete steći praktičnim radom na modelima.

novi sajt manikir 3depilacija1 (1)download (1)

Nakon obuke polaznici polažu praktični i teorijski ispit, nakon koga stiču sertifikat o stručnoj osposob. za rad na poslovima Manikira, Pedikira i Depilacije.

Sertifikacija…

Nastavni plan:

Od 1 do 20 časa obuka iz manikira.

1-2 Uvodni čas – teorijski, osnove i tehnologija struke.

3-4 Praktični rad -priprema nokatne ploče i ojačanje gelovima.

5-6 Praktični rad-priprema nokatne ploče i izlivanje gelovima.

7-8 Praktični rad-priprema nokatne ploče i nadogradnja tipsama i gelovima.

9-20 Praktični rad-priprema nokatne ploče (izlivanje, ojačanje ili nadogradnja).

Od 21 do 30 časa obuka iz pedikira.

21-22  Uvodni čas – teorijski, osnove i tehnologija struke.

23-24Praktičan rad – estetski pedikir.

25-26 Praktičan rad – SPA pedikir.

27-30 Praktičan rad (estetski i SPA pedikir).

Od 31 do 36 časa obuka iz tople i hladne depilacije

31-32 Uvodni čas – osnove struke + praktični rad.

33-34 Praktičan rad – Hladna depilacija (ruke i cele noge).

35-36 Praktičan rad – topla depilacija (bikini zona i nausnice).

Školarina: 41.000,00 RSD (plaćanje u 2 rate).

U školarinu je uračunat sav nastavni materijal, polaganje teorijskog i praktičnog ispita kao i izdavanje sertifikata!

Za polaznike koji imaju mogućnost deponovanja čekova rate mogu biti na mesečnom nivou!