Posao špeditera u špediterskoj kući predstavlja kompletnu organizaciju preuzimanja i dostave robe  kao ovlašćeni posrednik između uvoznika/izvoznika i carine.

Zbog povećanog prometa uvoza i izvoza dobara kao i tranzita robe kroz našu zemlju, sve je više potrebe za ovim radnim mestom. Stručnost špeditera se stiče vremenom kroz praktičan rad, jer predstavlja danas veoma moderan i tražen zanat.

palet_shipping_products_goods_shipment

Kod nas ćete naučiti šta je sve potrebno kad se roba uvozi i izvozi od dokumentacije i kako ista dokumentacija izgleda.

Naučićete kako da popunjavate:

  1. JCI – Jedinstvena carinska isprava pri uvozu i izvozu robe
  2. SD – Sažeta deklaracija
  3. CMR – tovarni list
  4. EUR.1
  5. Karnet
  6. Izjave i ovlašćenja uvoznika i izvoznika
  7. DCV – deklaracija o carinskoj vrednosti robe
  8. Ino-fakrure
  9. Specifikacije roba
  10. Fakturisanje prema kupcu

Najvažniji element koji učite na obuci jeste da znate kako da koristite pravilnike, carinske zakone i tarifnike pri popunjavanju navedenih dokumenata.

Najkomplikovaniji deo koji se uči kod posla špeditera jeste kako da se ispuni neophodna dokumentacija odnosno JCI. Takođe veoma komplikovan deo špediterskog zanata je taj koja se sve dokumentacija i gde predaje, šta popunjava špediter, šta klijent, a šta vozar.

Obuka se izvodi na tradicionalni način u učionici u Inđiji, a može i u potpusnosti online bilo gde da se nalazite u Srbiji.

Intenzitet obuke se izvodi u skladu sa potrebama pojedinca. Kurs u proseku traje 2 meseca i zavisi još od intenziteta obuke (može trajati duži ili kraće).

Posle naše obuke bićete spremni za osnovni rad u špediterskoj kući što je i više nego dovoljno kad znate svu neophodnu dokumentaciju i kako se ona ispunjava.

Kroz obuku dobijaćete i razne zadatke simulacije uvoza i izvoza kako biste sami ispunjavali sve neophodne dokumente.

Najinteresantnije ćete naučiti kako da brzo i jednostavno izračunate koliki će biti iznos carine prema tarifnom broju artikla koji se uvozi u našu zemlju.

Cena obuke je 36.000,00 RSD – (2 rate)!