Poslovni sekretar kompletna obuka

Nastava obuhvata:

 • Poslovna korespondencija i komunikacija
 • Engleski jezik
 • Osnovno poslovanje
 • Rad na računaru
 • Daktilografija

Poslovna korespondencija i komunikacija obuhvata: verbala i neverbalna komunikacija, pravilno pisanje emejla, osnovna pravila komuniciranja sa klijentima, zaposlenima, pretpostavljenima

Engleski jezik obuhvata: osnovni nivo-biznis nivo u zavisnosti od prethodnog predznanja polaznika

Osnovno poslovanje obuhvata: slanje brze pošte, termin planing, nabavka i trošenje potrošnog materijala firme, praćenje troškova, osnovno računovodstvo, neophodna radna dokumentacija, odmori i bolovanja zaposlenih i sl.sekretaerin3

Rad na računaru obuhvata: upoznavanje i rad na operativnim sistemima, word, ecxel (osnovni procesi)

Daktilografija obuhvata: učenje tehnika brzog i slepog kucanja kao i prečice rada na tastaturi.

Kreiranje, evidencija i izrada kadrovske dokumentacije i sprovođenje poslova u vezi sa radnim odnosima:

 • prijava i odjava radnika
 • ugovori o radu i rešenja o prekidu radnog odnosa
 • planovi i rešenja o godišnjim odmorima
 • zveštaji o radnim satima i listama
 • izveštaji o privremenoj sprečenosti zaposlenih za rad
 • kontrola platnih spiskova
 • zabrana  zlostavljanja na radnom mestu i seksualnom uznemiravanju na radu
 • izrada i izdavanje raznih vrsta potvrda, punomoćja, izjava i drugih isprava
 • adekvatno vođenje i ažuriranje personalne evidencije, kako u elektronskoj tako i u papirnoj formi za svakog zaposlenog
 • praćenje promena zakonske regulative relevantne za kadrovske poslove
 • organizacija i sprovođenje procesa regrutacije i selekcije kandidata, planiranje razvoja zaposlenih i njihova edukacija, unapređenje sistema motivisanja zaposlenih
 • sprovođenje periodičnih kontrola o ispravnosti arhivirane dokumentacije
 • asistencija u izradi  svih internih akata u vezi sa radnim odnosima

 

Bezbednost i zdravlje na radu, protivpožarna zaštita i zaštita životne sredine, sredstva lične zaštite

 • ažurno vođenje dokumentacije propisane Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu i Zakonom o PP zaštiti
 • organizovanje obuka u cilju sprovođenja mera po propisima i aktima o bezbednosti i zdravlju na radu, protivpožarnoj zaštiti i zaštiti životne sredine
 • aktivna saradnja sa licem za bezbednost i zdravlje na radu u vezi sprovođenja propisanih mera po propisima i aktima o bezbednosti i zdravlju na radu,  protivpožarnoj zaštiti i zaštiti životne sredine, sastavljanje povrednih lista, vođenje evidencije u vezisa svim obukama za zaposlene, ažuriranje podataka i potrebnih stručnih nalaza…

 Cena i časovi:

160 časova (4 sata rada po terminu u danu) zagrupnu nastavu

26.990,00 RSD – mogućnost plaćanja u 4 rate

OnLine individualno 60 časova

Cena42.900,00 RSD

ADMINISTRATOR, SEKRETAR, RAČUNOVOĐA

rsz_img_20130125_204517

Raditi posao poslovnog sekretara nije nimalo zanemarljiv zadatak s obzirom koliko se veliki obim posla mora dobro poznavati. Sekretari/ce koje smo upoznali u domaćim filmovima su odavno davno prošlo vreme. Danas se traži odlično poznavanje stranih jezika, odlično poznavanje rada na računaru, odlično poznavanje osnovnih računovodstvenih termina i dokumentacije i možda čak i najbitnije od svega, a to je poslovno izražavanje.

Nije više ni malo jednostavno samo javljati se na telefone i pisati imejlove, jer jedna pogrešna reč ili ton može napraviti ozbiljan problem.

Na sekretaru je da vodi osnovnu biro-organizaciju, da olakša i unapredi poslove svim zaposlenima u jednom preduzeću. Zbog toga je nemoguće da se danas obavlja ovaj posao ukoliko ne znate da napravite ili vodite tabele na računaru, ukoliko ne znate kako se koji dokument zove i čemu on služi, kao i da organizujete sastanke ukoliko ne vladate vašom poslovnom korespodencijom na pravi način.

Stoga morate se upoznati sa osnovnim elementima poslovnih nepisanih zakona. Odlični predavači sa dosta iskustva će vas voditi korak po korak kroz ovo danas veoma traženo zanimanje!

Na našim obukama su vam obezbeđene simulacija i vežbe kao i rad na poslovnim programima tako da ćete doživljavati časove kao potpuno radno okruženje.